Big Rock Energy AB

Big Rock Energy AB bildades 2015 som ett olje- och gasbolag. Bolaget har även goda kontakter inom olje- och gasmarknaden i Europa och Nordamerika.

Bolaget utvärderar vätgas projekt med god potential både nationellt och internationellt.

I bolaget finns över 20 års erfarenhet inom olja och gas internationellt.

Big Rock Exploration AB
 
Kontakt
Slottsgatan 14
553 22, Jönköping
Sverige
 
Telefon: (+46) 070 695 84 06
 
Email: alexander@bigrockexploration.se