Hur det går till

Big Rock Exploration har som målsättning att förvärva och utveckla beprövade producerande olje- och gastillgångar. Big Rock Explorations strategi minskar riskerna genom att arbeta onshore och på beprövade områden, medan större olje- och gasbolag tar högre risker med kapitalintensiva offshore-program med högre produktionskostnader och högriskborrningar för att täcka sina kostnader.

Big Rock Explorations AB  investerar i befintliga reserver som möjliggör betydande avkastning över 15 år +


- Förvärv i olje- och gastillgångar med betydande utvecklings- och arbetsmöjligheter

- Låga overheadkostnader

- Öka värdet på tillgångarna genom överlåtelser, förbättringar samt flera utvinningsmetoder

- Moderniseringar för att förbättra utvinningen och / eller att hitta nya reserver

- Big Rock Exploration AB fortsätter att identifiera nya projekt regelbundet med vår strategi