Holmasjön Prospektering AB

Holmasjön Prospekterings bildades år 2014 med affärsidén att genom egen prospektering identifiera och utveckla mineraltillgångar. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas-, ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller som används i datorer, mobiltelefoner, elbilar och annan avancerad elektronik.

Bolaget avser att vara med och identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose behovet för grön teknik men på goda villkor för människor och miljö.

Holmasjön Prospekterings långsiktiga målsättning är att bli en betydande aktör inom prospektering och gruvutveckling.
De senaste åren har det framkommit hur dessa främst sällsynta jordartsmetaller och mineraler som används i framställning av batterier bryts. Inte sällan bryts dessa mineraler på ett sätt som är skadligt för människor och dåligt för miljön.

Med en allt mer etablerad marknad för elbilar och annan grön teknik som resulterar i en hög prisbild på dessa metaller och mineraler avser Holmasjön Prospektering AB etablera sig som en erkänd aktör på denna marknad.

2020 sålde Big Rock Exploration sitt innehav i Holmasjön Prospektering AB till Masify Capital AB och erhöll som betalning 85,2% av Masify Capital AB. 

Big Rock Exploration AB
 
Kontakt
Slottsgatan 14
553 22, Jönköping
Sverige
 
Telefon: (+46) 070 695 84 06
 

Email: alexander@bigrockexploration.se