Pressmeddelanden

2021-04-06
Big Rock Exploration AB intressebolag ”Holmasjön Prospektering AB” har erhållit tillstånd att borra efter sällsynta jordartsmetaller samt koppar.

2021-03-29:
Big Rock Exploration AB ansöker om yttligare ett undersökningstillstånd med sällsynta jordartsmetaller.
 

2021-03-02:
Big Rock Exploration AB ansöker om nytt undersökningstillstånd med höga halter av zink.

2021-02-24:
Big Rock Exploration AB har ansökt om ett undersökningstillstånd med mycket höga halter av koppar.