Projekt

Olja och gas

Big Rock Exploration AB har oljeprojekt i Sverige och USA genom dotterbolaget Big Rock Energy AB. Big Rock Energy AB har 5 278 hektar undersökningstillstånd gällande olja och gas i Sverige. Bolaget är även delägare i tre oljekällor i USA varav två är i produktion.

Big Rock Exploration AB äger 54,44% av aktierna i Big Rock Energy AB.

http://www.bigrockenergy.se/en-GB 

Mineraler

Big Rock Exploration AB har sju undersökningstillstånd främst gällande koppar och guld i Sverige genom dotterbolaget Holmasjön Prospektering AB. Bolaget har vid ett undersökningstillstånd 9,2% koppar enligt SGU ( Sveriges Geologiska Undersökningar). Holmasjön Prospektering AB utför även en kostnadseffektiv prospektering med geofysiska mätningar i egen regi.

Big Rock Exploration AB äger 73,88% av aktierna i Holmasjön Prospektering AB.

http://www.holmasjon.se/index.php/en/