Archelon REE AB

Archelon REE AB bildades år 2020 med inriktining mot sällsynta jordartsmetaller av moderbolaget Archelon Natural Resources AB (publ). 

Under hösten år 2022 förvärvde bolaget två undersökningstillstånd, (Östra Gyttorpsgruvorna samt Repabergsgruvan) gällande hög prospekteringschans angående sällsynta jordartsmetaller som EU har klassat som en kritisk råvara. 


Bolaget arbetar ständigt med informationshämtning angående nya intressanta områden med potential för REE metaller samt planerar fältarbeten på beviljande undersökningstillstånd.