Hur vi arbetar

Big Rock Exploration AB bildades 2013 som ett prospekteringsbolag inom råvarubranschen. Bolaget har tre undersökningstillstånd gällande sällsynta jordartsmetaller (REE), kobolt samt bas- och ädelmetaller genom Masify Capital AB:s dotterbolag Holmasjön Prospektering AB.

Big Rock Exploration AB utför och säljer även geofysiska mätningar. Mätmetoderna är följande:

Magnetiska mätningar med magnetometer:                            600 SEK/person och timme
Elektriska mätningar med VLF:                                                  600 SEK/person och timme

Samtliga mätningar utförs av två personer

Bolaget kan även vara behjälpliga med att ansöka om undersökningstillstånd, planera mätprogram och skicka stenprover på analys hos ALS.

Big Rock Exploration AB
 
Kontakt
Slottsgatan 14
553 22, Jönköping
Sverige
 
Telefon: (+46) 070 695 84 06
 
Email: alexander@bigrockexploration.se