Masify Capital AB

Masify är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag

Bolaget grundades år 2001 med firma Swede Resources AB. Affärsidén var att utvinna olja- och gas, främst i Nordamerika. I samband med en omstrukturering 2016 avyttras samtliga olje- och gastillgångar till Ginger Oil AB (publ), som senare ändrade firma till Petrotarg AB (publ). Som betalning för transaktionen erhöll Bolaget aktier i Petrotarg AB.

På bolagsstämman sommaren 2017 beslutade ägarna att ändra firma och verksamhet. Gällande firma är Masify Capital AB (publ) och Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva investeringsverksamhet, innefattande att förvalta andelar i intresse- och dotterbolag, samt därtill förenlig verksamhet. Bolaget har ca 2 500 aktieägare.

Masifys affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Masify kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. Genom Masifys breda ägarspridning finns möjligheten att snabbt dela ut delar av portföljbolag för att genomföra en IPO, något som borgar för en långsiktigt god likviditet, men även hög direktavkastning för våra aktieägare.

Masifys B-aktie handlas på Bequoted’s OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.

När marknadsutsikterna bedöms vara de rätta avser styrelsen att notera Bolagets aktie på någon av de svenska MTF-plattformarna.

Big Rock Exploration AB
 
Kontakt
Slottsgatan 14
553 22, Jönköping
Sverige
 
Telefon: (+46) 070 695 84 06
 
Email: alexander@bigrockexploration.se