Pressmeddelanden 2023

2023-09-08
Intressebolaget Archelon REE AB har erhållit undersökningstillstånd för området Grenåskilen nr 1 i Strömsunds kommun i Jämtlands län

2023-05-09
REE-metaller har påträffats inom Ingelshyttan nr. 8