Projekt

Big Rock Exploration AB jobbar med fyra intressanta undersökningstillstånd i Sverige.

Östra Gyttorps Gruvorna 
”Östra Gyttorps Gruvorna” är beläget i Nora kommun, Örebro län. Detta område är särskilt intressant då det påvisats förhöjda värden av sällsynta jordartsmetaller. SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har genomfört stenprover av varphögar där ”ALS Minerals AB” analyserat och bekräftat följande
 1% lantan (La), 1% Cerium (Ce), 1% Neodym (Nd)

Rostberget
"Rostberget” är beläget i Ludvika kommun, Dalarna. Inom detta område har stenprover från varphögar genomförts och visar halter av följande:
Silver 205 ppm, guld 1,26 ppm, koppar 0,43%, järn 28,3%, bly 4,06%, zink 7,04%. (källa SGU)

Uvberget
"Uvberget" är ett undersökningstillstånd om 40 hektar i Hedemora kommun, Dalarna. Under år 2017 framgår det att SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) tagit stenprover inom detta område från varphögar. Proverna gav resultat av 13% zink samt 0,5% koppar. Bolaget avser utföra geologiska mätningar inom området för att undersöka utsträckningen av anomalin och ut efter de, planera borrmål för ytterligare säkerställa områdets höga potential.

Ingelshyttan nr 9
"Ingelshyttan nr 9" är ett undersökningstillstånd på 79,5 hektar. Enligt SGU har en halt av 9,2% koppar. Inom området finns det flera nedlagda gruvor, den senaste gruvan stängdes på 1950 talet. Det finns ett antal varphögar på undersökningstillståndet och ur vissa varphögar från de gamla gruvorna finns det stenprov med mycket höga halter av sulfider. Området ligger endast 2,5 kilometer från Lovisagruvan. 
 

                                                                                                                       Big Rock Exploration AB
 
                                                                                                                                      Kontakt
                                                                                                                                Slottsgatan 14
                                                                                                                            553 22, Jönköping
                                                                                                                                       Sverige
 
                                                                                                                   Telefon: (+46) 070 695 84 06
 
                                                                                                         Email: alexander@bigrockexploration.se