Projekt

Big Rock Exploration AB jobbar med fem intressanta undersökningstillstånd i Sverige.

Nybergsfältet
Nybergsfältet är beläget i Nora kommun, Örebro län. Inom området har det brutits järn mellan 1858 till 1968 i ett flertal gruvor. Enligt SGU bröts järnhalter upp till 65% samt koppar. Tidigare innehavare av undersökningstillstånd över området borrade tre hål 2005–2006 och påvisade järnhalter på över 50% samt upp till 1,95% koppar samt 2,14 ppm guld.

Big Rock Exploration AB avser utföra geofysiska mätningar på Nybergsfältet för att undersöka magnetism och elektrisk ledning samt skicka ett antal stenprover på analys för att undersöka förutsättningarna för sällsynta jordartsmetaller inom undersökningstillståndet.

Vid goda resultat från geofysiska mätningar samt stenprover avser bolaget borra ett antal hål för att undersöka utsträckningen av metaller i marken.

Rostberget
"Rostberget” är beläget i Ludvika kommun, Dalarna. Inom detta område har stenprover från varphögar genomförts och visar halter av följande:
Silver 205 ppm, guld 1,26 ppm, koppar 0,43%, järn 28,3%, bly 4,06%, zink 7,04%. (källa SGU)

Uvberget
"Uvberget" är ett undersökningstillstånd om 40 hektar i Hedemora kommun, Dalarna. Under år 2017 framgår det att SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) tagit stenprover inom detta område från varphögar. Proverna gav resultat av 13% zink samt 0,5% koppar. Bolaget avser utföra geologiska mätningar inom området för att undersöka utsträckningen av anomalin och ut efter de, planera borrmål för ytterligare säkerställa områdets höga potential.

Ingelshyttan nr 9
"Ingelshyttan nr 9" är ett undersökningstillstånd på 79,5 hektar. Enligt SGU har en halt av 9,2% koppar. Inom området finns det flera nedlagda gruvor, den senaste gruvan stängdes på 1950 talet. Det finns ett antal varphögar på undersökningstillståndet och ur vissa varphögar från de gamla gruvorna finns det stenprov med mycket höga halter av sulfider. Området ligger endast 2,5 kilometer från Lovisagruvan. 
 

Grecksåsar
Grecksåsar är beläget i Nora kommun, Örebro län. Inom undersökningstillståndet finns två gamla järngruvor där det även förekommer zink, bly och silver enligt SGU. Tidigare innehavare av undersökningstillstånd över detta område borrade 2005–2006 ett hål. I hålet påträffades 2,83% koppar.

Big Rock Exploration AB avser utföra geofysiska mätningar på Grecksåsar för att undersöka magnetism och elektrisk ledning samt skicka ett antal stenprover på analys för att undersöka förutsättningarna för koppar, zink, bly, silver, järn samt sällsynta jordartsmetaller inom undersökningstillståndet.

Vid goda resultat från geofysiska mätningar samt stenprover avser bolaget borra ett antal hål för att undersöka utsträckningen av metaller i marken.

                                                                                                                       Big Rock Exploration AB
 
                                                                                                                                      Kontakt
                                                                                                                                Slottsgatan 14
                                                                                                                            553 22, Jönköping
                                                                                                                                       Sverige
 
                                                                                                                   Telefon: (+46) 070 695 84 06
 
                                                                                                         Email: alexander@bigrockexploration.se