Big Rock Exploration AB bildades 2013 som ett olje- och gas företag samt mineralprospektering. Bolaget avser att förvärva olje- och gasprojekt med betydande utvecklingsmöjligheter  i USA, samt utveckla egna mineralprojekt i Sverige.

Personalen har 30 års kombinerad erfarenhet och kunskap inom olje- och gasindustrin. Med ett omfattande nätverk huvudsakligen i Texas finner företaget ständigt nya intressanta olje- och gasaffärer.


Big Rock Exploration AB är genom vårt omfattande nätverk  delägare i olje- och gasproduktion i Texas.  

Follow  the page"European Oil Investor Group" on Facebook for daily news regard oil & gas.

Läs hela inlägget »