Detta är
Big Rock Exploration AB
 

Big Rock Exploration AB bildades 2013 som ett prospekteringsbolag inom råvarubranschen. 

Bolaget har tre undersökningstillstånd gällande sällsynta jordartsmetaller (REE), kobolt samt bas- och ädelmetaller genom Masify Capital AB:s dotterbolag Holmasjön Prospektering AB.

Big Rock Exploration AB utför och säljer även geofysiska mätningar.

 

Dotterbolag/Intressebolag

Under denna flik finner ni information om Big Rock Exploration AB dotterbolag vilket är följande:

Big Rock Energy AB

Holmasjön Prospektering AB

Masify Capital AB

 

Investerar Relation

Här finner ni Big Rock Exploration AB senaste nyheter sammanhängande för investerare/intressenter.

Skriv till oss

Innehar ni en tanke som är i behov att diskuteras eller generella frågor? 
Vänligen kontakta oss.

Senaste Nyheter

Big Rock Exploration AB
 
Kontakt
Slottsgatan 14
553 22, Jönköping
Sverige
 
Telefon: (+46) 070 695 84 06
 

Email: alexander@bigrockexploration.se