Detta är
Big Rock Exploration AB
 

Klimatomställningen kan göra Sverige till ”elektrostat” (Dagens Nyheter artikel)
 

Big Rock Exploration AB bildades 2013 som ett prospekteringsbolag inom råvarubranschen. 

Bolaget har tre undersökningstillstånd gällande sällsynta jordartsmetaller (REE), kobolt samt bas- och ädelmetaller genom Masify Capital AB:s dotterbolag Holmasjön Prospektering AB.

Big Rock Exploration AB utför och säljer även geofysiska mätningar.

 

Dotterbolag/Intressebolag

Under denna flik finner ni information om Big Rock Exploration AB dotterbolag vilket är följande:

Big Rock Energy AB

Holmasjön Prospektering AB

Masify Capital AB

 

Investerar Relation

Här finner ni Big Rock Exploration AB senaste nyheter sammanhängande för investerare/intressenter.

Skriv till oss

Innehar ni en tanke som är i behov att diskuteras eller generella frågor? 
Vänligen kontakta oss.

Senaste Nyheter

Big Rock Exploration AB
 
Kontakt
Slottsgatan 14
553 22, Jönköping
Sverige
 
Telefon: (+46) 070 695 84 06
 

Email: alexander@bigrockexploration.se