Pressmeddelanden 2022

2022-07-07
Big Rock Exploration AB tecknar avtal om försäljning av REE undersökningstillstånd.

2022-06-16
Big Rock Exploration AB:s intressebolag Holmasjön Prospektering AB har slutfört första borrhålet

2022-06-02
Big Rock Exploration AB har ansökt om ytterligare ett undersökningstillstånd gällande flertal mineraler.

2022-05-31
Big Rock Exploration AB ansöker om ett undersökningstillstånd gällande koppar, järn samt guld.

2022-05-25
Big Rock Energy AB uppdaterad företagspresentation

2022-05-17
Geofysiska mätningarna på Östra Gyttorp och Rostberget har avslutats med goda resultat.

2022-05-11
Big Rock Exploration AB har påbörjat geofysiska mätningar på Rostberget.

2022-05-10
Big Rock Exploration AB påbörjar geofysiska mätningar på Östra Gyttorpsgruvorna gällande sällsynta jordartsmetaller.

2022-05-09
Big Rock Exploration AB har ansökt om undersökningstillstånd med höga halter REE-metaller.

2022-04-25
Big Rock Explorations intressebolag ” Holmasjön Prospektering AB" presenterar en ny presentation inför kommande borrprogram

2022-04-12
Big Rock Exploration AB har blivit rekommenderade en kärnborrning om 90 meter inom undersökningstillståndet ”Ingelshyttan nr 9”

2022-04-07
Big Rock Exploration AB har lämnat in en arbetsplan gällande sällsynta jordartsmetaller.

2022-03-10
Big Rock Exploration AB har lämnat in arbetsplan för magnetiska mätningar samt elektriska VLF mätningar på undersökningstillstånd Rostberget.

2022-02-14
Big Rock Exploration ABs intressebolag Big Rock Energy AB har beviljats undersökningstillstånd med bevisade järnmalmreserver.

2022-01-12
Nytt vätgasprojekt i Sverige

2022-01-03
Big Rock Exploration AB:s intressebolag Holmasjön Prospektering AB har blivit rekommenderade att borra ytterligare 1300 meter på Kallmorafältet.